ป้ายกำกับ: DLT QR LICENCE

เริ่ม 20 ก.ย. 62 ตำรวจจราจร “ห้ามยึดใบขับขี่” พร้อมใช้ใบขับขี่ดิจิตอลแทนได้

พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 ก.ย.62 ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับขี่แต่ห้ามยึด ยันประชาชนพกใบขับขี่ดิจิตอลแทนฉบับจริงได้ แต่ใช้ถ่ายภาพจากมือถือไม่ได้