ป้ายกำกับ: เลขที่อยู่บนแกลลอนน้ำมันเครื่อง บอกอะไร

การเลือกใช้งานน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องยนต์ให้เหมาะสมตามการใช้งานของเครื่องยนต์ของรถยนต์ชนิดนั้นๆ พร้อมทั้งอธิบายเลข ตัวอักษรต่าง ๆ บนแกลลอนน้ำมันเครื่องยนต์ต่างกันอย่างไร