ป้ายกำกับ: เช็ครถก่อนออกเดินทางไกล

8 จุดสำคัญ…เช็ครถก่อนออกเดินทางไกล

รถยนต์ พาหนะสำคัญในการเดินทาง จำทำอย่างไรให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย ราบรื่นไม่ติดขัด ไม่ต้องมากังวลกับปัญหารถเสียระหว่างทาง มา”ตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางไกล”กัน