ป้ายกำกับ: ยางรถยนต์มีกี่ประเภท

ประเภทของยางรถยนต์ ที่ใช้กันทั่วไปตามท้องถนน มีอะไรกันบ้าง

ประเภทยางรถยนต์ จะมีตัวอักษรอยู่ 1 ชุด ที่คอยบอกว่ายางนี้เป็นประเภทการใช้งานของยางวงนั้น ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ HT, AT และ MT แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร