ป้ายกำกับ: ประเภทของยางรถยนต์

ความหมายของตัวเลข และตัวอักษรบนยางรถยนต์

ความหมายของตัวเลข และตัวอักษรบนยางรถยนต์ นั้นมีความหายว่าอย่างไรบ้าง แต่ละตัวอักษรแตกต่างกันอย่างไร แบ่งตามประเภทการใช้งานอะไร กับตัวเลข ตัวอักษรบนยางรถยนต์

ประเภทของยางรถยนต์ ที่ใช้กันทั่วไปตามท้องถนน มีอะไรกันบ้าง

ประเภทยางรถยนต์ จะมีตัวอักษรอยู่ 1 ชุด ที่คอยบอกว่ายางนี้เป็นประเภทการใช้งานของยางวงนั้น ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ HT, AT และ MT แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร