ป้ายกำกับ: ตัวเลขบนยางรถยนต์

ความหมายของตัวเลข และตัวอักษรบนยางรถยนต์

ความหมายของตัวเลข และตัวอักษรบนยางรถยนต์ นั้นมีความหายว่าอย่างไรบ้าง แต่ละตัวอักษรแตกต่างกันอย่างไร แบ่งตามประเภทการใช้งานอะไร กับตัวเลข ตัวอักษรบนยางรถยนต์