ป้ายกำกับ: ข้อสอบใบขออนุญาตใบขับขี่แบบใหม่ 2563

อัพเดทปรับข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่ ปี 63 เริ่มใช้กุมพาพันธ์นี้

ขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ ปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ อัพเดทปรับข้อสอบใบขับขี่ใหม่ ปี 63