10 สินเชื่อ ที่ให้พักชำระค่างวดรถยนต์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

16/04/2020 admin

10 สินเชื่อ พักชำระค่างวดรถยนต์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

 

10 สินเชื่อ ที่ให้พักชำระค่างวดรถยนต์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

ผู้ขับขี่ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ที่อาจสูญเสียรายได้ หรือได้รับผลกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และอาจมีความกังวลในการที่ต้องชำระ “ค่างวดรถ” ว่าจะจ่ายไหวหรือไม่ ซึ่งแต่ละค่ายรถยนต์ หรือธนาคารต่างๆก็มีมาตรการเยียวยาลูกค้าที่แตกต่างกันไป Apple Luxury Car จึงขอรวบรวมมาให้ดูกันว่าค่ายไหนมีรายละเอียดและขั้นตอนการแจ้งความประสงค์อย่างไรบ้าง

โตโยต้า ลีสซิ่ง

 • พักชำระสูงสุด 3 เดือน
 • สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • หากกรณีค้างชำระเกิน 60 วัน ให้ชำระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด
 • ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • การพักชำระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า (เครดิตบูโร) โดยบริษัทฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้
 • กรอกแบบฟอร์มยื่นเรื่องเข้าโครงการทาง https://bit.ly/2QDDLRt และไม่ควรยื่นเรื่องซ้ำหากยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้แล้ว
 • เมื่อบริษัทฯ อนุมัติ จะมี SMS และ อีเมล แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมเอกสารสัญญาแนบท้าย กรอกให้ครบถ้วน เซ็นลงนามรับรองทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

ฮอนด้า ลีสซิ่ง

 • พักชำระสูงสุด 3 เดือน
 • สำหรับลูกค้าที่ผ่อนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่ลงทะเบียน รวมถึงไม่มีค่าปรับผิดนัดชำระ และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิด (เครดิตบูโร)
 • ลงทะเบียนได้ถึง 17 เมษายน 2563
 • เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงนามสำเนาถูกต้องพร้อมระบุข้อความ “ขอพักชำระหนี้” พร้อมเอกสารแสดงอาชีพ เช่น บัตรพนักงาน หลักฐานแสดงการลดลงของรายได้ เช่น ประกาศปิดโรงงานหรือบริษัท
 • คลิกลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://covid19.hondaleasing.co.th/

อีซูซุ ลีสซิ่ง

 • พักชำระสูงสุด 6 เดือน
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีประวัติการชำระค่างวดล่าช้าไม่เกิน 7 วัน และมีประวัติผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการพักชำระค่างวดได้ทาง https://www.isuzuleasing.com/wp-content/themes/isuzuleasing/pdf/covid-19.pdf และยื่นเรื่องทางอีเมล ISUZU-LEASING-COVID@tripetch-isuzu.co.th หรือแฟกซ์ 02-966-2283

นิสสัน ลีสซิ่ง

 • พักชำระสูงสุด 3 เดือน
 • สำหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และต้องเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญาที่ผ่อนชำระค่างวดมาแล้ว 12 เดือน
 • ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอพักชำระหนี้
 • ผลการพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบของลูกค้าแต่ละราย และเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาที่บริษัทฯ กำหนด
 • ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้ออนไลน์ได้ทาง https://www.nissanleasing.co.th/covid-19 หรือโทร 02-207-4000

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • พักชำระสูงสุด 6 เดือน
 • ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงินต่อบุคคล ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
 • ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน เพียงแต่จะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันออกไป
 • ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง 02-777-7777 กด 4 หรือสาขาของธนาคารที่ลูกค้าสะดวก เมื่อดำเนินการเสร็จจะมี SMS แจ้งผล ใช้เวลา 10 วันทำการในการพิจารณา
 • สมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย จำนวน 3 เดือน
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น สงครามการค้า (trade war), ภัยแล้ง, การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า รวมไปถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) โดยเงื่อนไขและการพิจารณาเป็นไปตามข้อกำหนดของบจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย
 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และยื่นเอกสารที่ระบุได้ที่อีเมล klcontactcenter@kasikornleasing.com
 • แสดงความประสงค์ขอเข้าโครงการได้ถึง 30 มิถุนายน 2563

กรุงศรี ออโต้

 • พักชำระสูงสุด 6 เดือน
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/33Gb8s8 หรือโทร. 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5

ธนชาติ

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของทั้ง ทีเอ็มบี และ ธนชาติ ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
 • ส่วนลูกค้าสินเชื่อเล่มแลกเงิน เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • ลงทะเบียนทาง https://tmbbank.com/loan-covid19
 • ลงทะเบียนได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร

เกียรตินาคิน

 • พักชำระสูงสุด 6 เดือน
 • สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย
 • ลงทะเบียนทาง https://www.kiatnakin.co.th/th/covid-19-slm?slmcn=BCP_COVID หรือยื่นคำร้องผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศตามเวลาทำการของธนาคาร
 • ลงทะเบียนเสร็จแล้วจะมี SMS ยืนยันการได้รับข้อมูลภายใน 3 วัน และจะแจ้งผลภายใน 14 วัน

ทิสโก้

 • พักชำระเงินต้น 6 เดือน
 • ช่วงที่มีการเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารยังคิดดอกเบี้ยตามอัตราเดิม
 • กรณีพักชำระหนี้เงินต้น ลูกค้ายังต้องชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระค่างวดตลอดช่วงเวลาพักชำระเงินต้น
 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข
 • แจ้งความประสงค์ทาง 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1 หรือเว็บไซต์ https://www.tisco.co.th/th/fi-support.html และธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 14 วัน

 

อ่านเพิ่มเติม >>> “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19” คืออะไร? อาการเป็นอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม >>> รู้ยัง!! มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกธนาคาร ลดดอก-ชะลอจ่าย ค่าผ่อนบ้าน-รถ-บัตรเครดิต

อ่านเพิ่มเติม >>> โตโยต้า ห่วงใยชาวไทย ชวนนำรถมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ฟรี..!!

อ่านเพิ่มเติม >>> 7 แหล่งสะสมเชื้อโรคในรถยนต์ มาทำความสะอาดป้องกันเชื้อ covid-19 กันเถอะ

แต่ถ้าหากท่านใดมีแพลนจะออกรถแล้วต้องการประหยัดงบ ด้วยการซื้อรถมือสอง แล้วละก็แต่ยังไม่มีรถที่ถูกใจ เราขอแนะนำ Apple luxury car (โชว์รูมรถหรูมือสอง) ที่รวม “รถหรูมือสอง” ไว้มากที่สุด คุณภาพดี ราคามิตรภาพ พร้อมโปรโมชั่น และบริการหลังการขายอีกต่างๆมากมาย หรือว่าจะเป็น “รถบ้านมือสอง” ทั่วไปเราก็มีรับรอง รถยนต์มือสอง คุ้มค่ากว่าที่คิดอย่างแน่นอน

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น