เช็คฤกษ์ออกรถปี 2563 ครบทุกเดือน วันไหนดี วันไหนเด็ด ไปดูกัน

21/12/2019 admin

ฤกษ์ออกรถปี 2563

 

ในปี 2563 หรือ 2020 นี้ ท่านใดที่กำลังมีแพลนจะออกรถในปีดังกล่าวนี้ ก็อย่าลืมเช็คฤกษ์งามยามดี ตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล เฮงๆ โชคดี แคล้วคลาดปลอดภัย ต่างๆนา วันนี้เราเลยขอหยิบยก “ฤกษ์ออกรถ ปี 2563” จากตำราอ.เก่ง ชนะกันต์ มาฝากท่านผู้อ่าน หรือผู้ที่กำลังจะออกรถทุกท่าน หยิบยกมาครบทั้ง 12 เดือนกันเลยทีเดียว วันไหนดี วันไหนเฮง และข้อห้ามสำหรับคนที่เกิดวันต่างๆ มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 8,15,22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19. . (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 3,10,17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอังคารที่ 28 เวลาสตาร์กุญแจ 15.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 6,13,20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันพุธที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 . (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 . (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสใช้)
 • วันจันทร์ที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนเมษายน

 • วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันศุกร์ที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนพฤษภาคม

 • วันศุกร์ที่ 8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 1,8,15 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 5,12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกรกฎาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 6,13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกันยายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 3,10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันศุกร์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนตุลาคม

 • วันศุกร์ที่ 2,9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันเสาร์ที่ 17,24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนพฤศจิกายน

 • วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 2,9,16,23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันศุกร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนธันวาคม

 • วันศุกร์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 . (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 . (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 . (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 . (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

 

***หมายเหตุ***

วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 .

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 .

แต่ถ้าหากท่านใดมีแพลนจะออกรถปีหน้าแล้วละก็ แต่ยังไม่มีรถที่ถูกใจ เราขอแนะนำ Apple luxury car (โชว์รูมรถหรูมือสอง) ที่รวม “รถหรูมือสอง” ไว้มากที่สุด คุณภาพดี ราคามิตรภาพ พร้อมโปรโมชั่น และบริการหลังการขายอีกต่างๆมากมาย หรือว่าจะเป็น “รถบ้านมือสอง” ทั่วไปเราก็มีรับรอง รถยนต์มือสอง คุ้มค่ากว่าที่คิดอย่างแน่นอน

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม เกิดวันนี้ ควรออกรถวันไหนมาดูกันเลย

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม สีรถประจำวันเกิด สีถูกโฉลกประจำวันเกิด สีมงคลประจำวันเกิด!!!

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม เช็คป้ายทะเบียนถูกโฉลกเสริมสิริมงคลก่อนออกรถ 2562 ปีนักษัตรกับหมายเลขทะเบียนมงคล

Tags : , , ,
แสดงความคิดเห็น