ฤกษ์ดีออกรถปี 2562 วันดี วันเด็ด..!!

13/03/2019 admin

  ฤกษ์ดีออกรถปี 2562 วันดี วันเด็ด..!!
ในตอนนี้เรามาดูกันต่อกันเลยว่าในปี 2562 นั้นมีฤกษ์ออกรถวันไหนกันบ้างในแต่ละเดือน ในบทความนี้จะมีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน มาดูกันเลยครับ

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 2  มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 4  มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 8 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 15 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 22 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 • วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้ดยเด็ดขาด)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนมีนาคม

 • วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 12 มีนาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 19 มีนาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนเมษายน

 • วันอังคารที่ 2 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 9 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันอังคารที่ 30 เมษายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้โดยเด็ดขาด)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม

 • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนมิถุนายน

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 62 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้โดยเด็ดขาด)
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้โดยเด็ดขาด)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม

 • วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 10 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 6 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 7 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 13 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 14 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 20 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 21 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 28 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนกันยายน

 • วันอังคารที่ 3 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 4 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 6 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 11 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอังคารที่ 17 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 18 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 20 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอังคารที่ 24 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพุธที่ 25 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 27 กันยายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม

 • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 8 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 15 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 22 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันพุธที่ 30 ตุลาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน

 • วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

ฤกษ์ดีออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนธันวาคม

 • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 17 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอังคารที่ 24 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ในตอนหน้าเราจะมาดูกันต่อดีกว่าควรออกรถสีอะไรโดยอ้างอิงตามวันเกิด เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ใช้ นั้นมีสีอะไรกันบ้าง มารอติดตามอ่านกันที่นี่กับ Apple Luxury Car หากท่านใดสนใจซื้อรถยนต์สักคันพร้อมกับดูฤกษ์ออกรถ ทางเรายินดีพร้อมให้คำปรึกษา

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม เกิดวันนี้ ควรออกรถวันไหนมาดูกันเลย

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม สีรถประจำวันเกิด สีถูกโฉลกประจำวันเกิด สีมงคลประจำวันเกิด!!!

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม เช็คป้ายทะเบียนถูกโฉลกเสริมสิริมงคลก่อนออกรถ 2562 ปีนักษัตรกับหมายเลขทะเบียนมงคล

สนใจ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 080-24-11111
Line : darunee4043

ขอขอบคุณข้อมูลจาก –www.horoworld.com 
Tags : , , ,
แสดงความคิดเห็น