ประกาศ ‘โตโยต้า-อีซูซุ’ รถรุ่นที่รองรับใช้น้ำมันดีเซล บี 20 ได้

23/04/2019 admin

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจาก ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมความตามตารางท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๒๐ ได้ แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นันธิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

โดยมีชื่อรุ่นรถ และปี ที่รองรับ น้ำมันดีเซล บี 20 ดังนี้

ทั้งหมดนี่คือรถยนต์รุ่น และปีที่รองรับการใช้ น้ำมันดีเซล บี 20 ของค่ายโตโยต้า – อีซุซุ และถ้าหากต้องการรถหรูมือสองคุณภาพดีสักคันทางผู้เขียนก็ขอฝากโชว์รูมรถหรูมือสอง Apple Luxury Car(โชว์รูมรถหรูมือสอง) ดูแลและให้คำปรึกษากับผู้อ่านทุกท่านที่สนใจรถมือสอง รับรองว่าท่านจะได้รับรถมือสองที่มีคุณภาพ สภาพดี ราคาถูก พร้อมบริการหลังการขายต่างๆ อีกมากมาย

สนใจ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 080-24-11111
Line : darunee4043

Tags : , , , , ,
แสดงความคิดเห็น