ทำใบขับขี่ออนไลน์ จองคิวอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2562

17/05/2019 admin

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้สนใจขอรับใบขับขี่ สามารถจองคิวอบรมผ่านทางออนไลน์ และแอพพลิเคชันบนทือถือได้แล้ว ซึ่งวิธีการก็ง่ายมาก เพียง 5 นาทีก็ได้คิวเรียบร้อย เราลองไปดูกันครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง?

ระบบจองคิวอบรมขอรับใบขับขี่ออนไลน์ DLT Smart Queue เปิดให้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ดังนี้

– ใบอนุญาตขับรถใหม่
– ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 1 ปี
– ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 3 ปี
และยังสามารถจองคิวในการทำธุรการต่างๆ ได้อีกด้วย ก่อนขึ้นขอบอกขั้นตอนการปฏิบัติคร่าวๆ ก่อนทำการจองคิวอบรม และทำใบขับขี่เบื้องต้น ดังนี้

ขั้นตอนการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ

 1. เปิดจองคิวสำหรับผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตขับรถ

– ใบอนุญาตขับรถใหม่
– ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)

 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจอง ท่านควรจดหมายเลข Ticket ID และ หมายเลขจองที่เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่มาอบรมและทดสอบ
 2. ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 07.45 น. เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมมิฉะนั้นระบบจะตัดสิทธิ์การจอง
 3. ท่านสามารถจองได้แค่ 1 ครั้งภายในวันดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานขนส่งนั้นๆ ที่ท่านได้ทำการจองเท่านั้น
 4. ถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่การอบรม ให้ไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งอบรม โดยอนุญาตให้แก้ไขก่อนล่วงหน้า 2 วัน ของวันที่ทำการจอง
 5. ขั้นตอนการดำเนินการใช้เวลา 2 วันทำการกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)

– วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมจำนวน 5 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน ทดสอบข้อเขียนผ่านจองคิวขับรถยนต์ (กรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี ไม่ต้องทดสอบขับรถ)
– วันที่ 2 ทดสอบขับรถ , รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี)

– วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน ทดสอบข้อเขียนผ่านรับใบอนุญาตขับรถในวันดังกล่าว
– วันที่ 2 ทดสอบขับรถ สำหรับท่านที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี, รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตร ต้องชัดเจน)
  2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่ง มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด (มีที่อยู่และตราประทับสถานสถานพยาบาลให้ชัดเจน) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี / ขาดเกิน 3 ปี และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี)
  3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)

หมายเหตุ

– โปรดแต่งกายสุภาพ ในวันที่นัดอบรม กรุณางดใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
– กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่าน สละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่

* หมายเหตุ ยกเว้นกำหนดการทดสอบข้อเขียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสำนักงาน

– กรณีการนับอายุใบอนุญาตขับรถขาดเกิน 1 ปี หรือขาดเกิน 3 ปี จะนับถึงวันที่เข้ารับการอบรม

เมื่อเข้าใจกฏกติกาการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถกันแล้ว สามารถทำการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านทางเว็บไซต์ http://gecc.dlt.go.th/web_booking/page/ หรือผ่านทางแอพพลิเคชันบนมือถือชื่อแอพว่า DLT Smart Queue กันได้เลย


DLT Smart Queue Dowload

จากนั้นให้ทำการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชัน

DLT Smart Queue ลงทะเบียน

ต่อไปให้เราเลือกกรายการที่ต้องการจะทำ พร้อมทั้งเลือกพื้นที่ และวันที่ทำการจองคิวได้เลย

DLT Smart Queue จองทำใบขับขี่ออนไลน์

ตัวอย่างการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เพิ่มเติม

ทั้งหมดนี้ก็คือ ขั้นตอนการจองทำใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านมือถือง่ายๆ ด้วยตนเอง ไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถทำการจองคิวผ่านมือถือได้เพียงแค่ไม่กี่นาที ไม่ต้องไปเสียเวลารอคิวที่กรมขนส่งกันนานๆ ทำดวก และประหยัดเวลาอย่างเห็นได้เห็น ถึงอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของทางกรวมขนส่งกันด้วยนะครับ และถ้าหากต้องการรถหรูมือสองคุณภาพดีสักคันทางผู้เขียนก็ขอฝากโชว์รูมรถหรูมือสอง Apple Luxury Car(โชว์รูมรถหรูมือสอง) ดูแลและให้คำปรึกษากับผู้อ่านทุกท่านที่สนใจรถมือสอง รับรองว่าท่านจะได้รับรถมือสองที่มีคุณภาพ สภาพดี ราคาถูก พร้อมบริการหลังการขายต่างๆ อีกมากมาย

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม ต่อใบขับขี่ 2562 ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม ก่อนดับเครื่องต้องจอดรถทิ้งไว้สักครู่ จริงหรือไม่?

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม เทคนิคการใช้งาน “กล้องติดรถยนต์” ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม แบตเตอรี่รถยนต์มีกี่ประเภท แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร?

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม จองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ 2562 ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

สนใจ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 080-24-11111
Line : darunee4043

ขอขอบคุณข้อมูลจาก – dlt.go.th
Tags : , , , , , , , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น